Pagdating ng kastila


05-Feb-2018 08:22

pagdating ng kastila-52

Single sex chat no sign up

del Pilar (Dolores Manapat; Pupdoh; Piping Dilat; Plaridel) • Graciano Lopez-Jaena Iba Pang Propagandista • Jose Maria Panganiban (Jomapa) • Mariano Ponce (Naning; Tikbalang; Kalipulako) • Isabelo de los Reyes • Antonio Luna • Pedro Paterno (bagamat malao’y 2 beses magtataksil sa Pilipinas) • Pascual Poblete Panahon ng Himagsikan/ Rebolusyon ng 1896 at ng Unang Republika (1892-1899) Panahon ng Himagsikan/ Rebolusyon ng 1896 Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang…• Nananawagan ng himagsikan • Nakasulat sa bernakular (wikang katutubo) • Nagpapahayag ng marubdob na pagkamakabayan Mga Tula • Katapusang Hibik ng Pilipinas ni Andres Bonifacio – tahasang nananawagan ng pagbaklas/paghiwalay ng Pilipinas sa “Inang Espanya” • Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal • Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio • Filipinas ni Jose Palma – pinagbatayan ng liriko/titik ng Pambansang awit Bahagi ng “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” Kung ang bayang ito’y mapapasa-panganib at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang, kapatid, isang tawag niya’y tatalikdang pilit.(lamok) • Natuwa ang nawalan, nagalit ang nakakuha.(utot) • Prutas na kaysarap kainin, may itim na perlas kung hatiin. • Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. -1860s) Panahon ng Kolonyalismong Espanyol Ang panitikan sa panahong ito ay…(papaya) • Isang pindot ng daliri, impormasyo’y sari-sari. • Karaniwang pasulat • Tumatalakay sa paksang panrelihiyon • Salamin ng kulturang Kanluranin (western) • Karaniwang nakasulat sa wikang Espanyol Mga Unang Aklat na Nilimbag • Doctrina Cristiana (bilinggwal na katesismo; aklat ng mga panalangin atbp.) Hal. ” “Isa po laman, datapuat may tatlon persona.” • Nuestra Señora del Rosario (novenario; aklat ng nobena/debosyon sa Mahal na Birhen) Bersyon ng Pasyon • Padre Gaspar Aquino de Belen • Luis Guian • Padre Mariano Pilapil (pinakagamitin ang kanya) • Padre Aniceto dela Merced Halimbawa ng mga saknong sa pasyon Panitikang Didaktiko • Nangangaral • Nagbibigay ng mga tuntuning dapat sundin sa maayos na pamumuhay • Dalawang pangunahing halimbawa: “Pagsusulatan ng dalawang binibinbi na sina Urbana at Feliza” (Padre Modesto de Castro) “Tandang Basio Macunat” Ang Awit at Korido • • • • Hango sa mga akdang Europeo Romantisista Eskapista Kasangkapan upang maipalaganap ang kolonyal na pag-iisip • Ginamit din ng mga Pilipino upang ilantad at tuligsain ang pagmamalabis ng gobyernong kolonyal Duplo at Karagatan • Patulang pagtatalo na may halong malalim na pagpapatawa/humor/wit • Isinasagawa sa burol/lamay/wake at sa pasiyam, anibersaryo ng pagkamatay atbp.(internet) • Tubig sa kaitaasan, ang ulo’y bilugan. • Pang-aliw sa kamag-anak ng yumao • Pampalipas-oras sa mga gabi ng lamay Karilyo • Puppet show (anino ng mga tau-tauhang gawa sa karton na nasa likod ng puting tabing na iniilawan ng gasera/lamp sa likuran nito) Moro-moro/Komedya • Magarbong presentasyon • Isinasagawa sa tanghalan na itinayo sa lansangan • Ginamit na kasangkapan upang ipalaganap ang Kristyanismo • Romantisista • Kanluraning tagpuan/setting Mga Dulang Panrelihiyon • Tibag (ukol sa paghahanap ni Emperatris Santa Elena sa krus ni Kristo) • Senakulo (ukol sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo) • Panunuluyan (ukol sa paghahanap ng matutuluyan ng Banal na Mag-anak sa panahong kagampan/manganganak na ang Birheng Maria) Ang unang “tula” May bagyo ma’t may rilim ang ola’y titigisin, aco’y magpipilit din: aking paglalakbayin tuluyin kong hanapin Diyos na ama namin.• Protesta sa pananakop ng mga Amerikano na nagsasalita ng Ingles • Mas matulain at mas akma sa panitikan ang Kastila kaysa Ingles, ayon sa kanila • Bibihira pa ang sanay mag-Ingles sa mga unang taon ng pananakop ng Amerikano • Espanyol pa rin ang wika ng mga intelektwal noon Mga Manunulat sa Kastila • Cecilio Apostol – sumulat ng mga tulang handog sa mga bayani at tumutuligsa sa mga Amerikano • Fernando Ma.

pagdating ng kastila-14

dream boy dating sim

Hernandez • Ang Lumang Simbahan ni Florentino Collantes Sipi mula sa “Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan” Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa: ang bandilang sagisag mo’y lukob ng dayong bandila, pati wikang minana mo’y busabos ng ibang wika…

(agos ng tubig) • Dahong pinagbungahan/bungang pinagdahunan. (sombrero) • Pinihit ko si kaibigan, bumukas ang daanan.

(susi) Mga Bugtong • Nang bata’y submarino, nang tumanda’y eroplano.

Your angry feelings are like flying embers that will go to the sky and become lowly ash.

Panahon ng Kilusang Propaganda/ Pagbabagong-Diwa/Pagbabagong-Isip (1860s-1892) Panahon ng Kilusang Propaganda/ Pagbabagong-Diwa/Pagbabagong-Isip • • • • • Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang…Ilang bahagi ng “Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog” Itinuturo ng katwiran na huwag sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at mangyayari.In fact, a Boston Globe report went a step further to chart Clooney’s age difference history with previous girlfriends, the average being 9.73 years.… continue reading »


Read more

Find the chat room topic that interests you and start meeting people from around the world with similar interests in just a couple of clicks!… continue reading »


Read more

Only the freshest high-quality sex videos for free!… continue reading »


Read more

When she says people are dating, it means something very different than when we were young.… continue reading »


Read more