Ang pagdating ng mga kanluranin sa asya


04-May-2018 05:11

Nang mamatay si Empress Dowager Tzu Hsi noong 1908, lalong lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa Tsina.

Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad na dalawang taon.

Sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai Shek ay ipinagpatuloy ng Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords (nagmamay-ari ng lupa na may sariling sandatahang lakas. Ideolohiyang Komunismo sa China •Ang pagpasok ng ideolohiyang komunismo sa China ay nagsimula noong 1918.

Naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong.

ang pagdating ng mga kanluranin sa asya-17

Tasmania adult webcam

Naghangad ang mga Tsino at Hapones na makawala mula sa imperyalismong Kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay.Sa tunggalian na ito, naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatatag ang isang lipunang soyalista.Sa lipunang ito, ang estado ang siyang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa. Ideolohiyang Komunismo sa China • Upang ganap na maisulong ang kanilang ideolohiya, itinatag ni Mao Zedong kasama ang iba pang komunistang Tsino ang Partido Kunchantang noong 1921.Hinarap ng mga Tsino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa – ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador. Ideolohiyang Demokrasya sa China • Sa panahon na ito ng kaguluhang pampolitikal at kawalan ng pagkakaisa nakilala si Sun Yat Sen.

Nakapag-aral si Sun sa Hawaii at sa Hong Kong Medical School.Tinawag itong Rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang I-ho chu’an o Righteous and Harmonious Fists. Rebelyong Boxer sa china •Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga mga boxer.You are currently using the Flash-version of the chat: it's fully featured and optimized.… continue reading »


Read more

Break the Cycle and the National Dating Abuse Helpline have teamed up to offer the most comprehensive resource on the issue at loveisrespect.… continue reading »


Read more

Plus, if you follow it on Instagram, it's constantly doing promotions for free bottle service. Madrone offers a reason to practice your Michael Jackson impression seven nights a week -- Motown Monday is particularly bucket list-worthy -- and the dance floor is always crowded with people gyrating as if literally no one is watching. The pub-like vibe upfront conceals the fact that the black-painted back room offers one of the most underrated dance experiences maybe ever.… continue reading »


Read more